FERDİ KAZA SİGORTASI

Sigortalıyı, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır. Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıdaki teminatlar alınabilir:

Vefat Teminatı: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine poliçede belirtilmiş olan tazminatı ödenmektedir.
Sürekli Sakatlık Teminatı: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlığın derecesine göre tazminat ödenir.
Tedavi Masrafları: Bu teminat ile sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır.